Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Czermin  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Czermin

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Czermin.

Mapa Geoportal Czermin
Mapa z granicą gminy Czermin

Dane urzędu

Urząd Gminy CzerminCzermin 140Czermin, 39-304

Tel: 17 7741922

Fax:

Elektroniczna skrzynka podawcza: /il1na251fm/SkrytkaESP

E-mail: ug@czermin.pl

Powiat: mielecki

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Czermin: 1811032

Witryna: www.czermin.pl

Władze lokalne: Wójt Sławomir Stanisław SIDURug@czermin.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Czermina

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Czermin to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Czermin na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Czermina, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Czermina, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Czermina

Gmina Czermin w liczbach

Powierzchnia gminy Czermin*

80 km2

1806 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Czermin*

7 073 mieszkańców

1317 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Czermin*

88 mieszkańców na km2

886 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Czermin

Geoportal Czermin prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Czermin, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Czermin.

Dostęp do danych Geoportalu Czermin

Jak powstał Geoportal gminy Czermin?

Geoportal Czermin powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Czermin, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Czermin.

Geoportal Czermin umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Czermin oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Czermin, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Czermin

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Czermin?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Czermin ( EGIB gminy Czermin);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ( Natura 2000 gminy Czermin);
 • Rejestr MPZP gminy Czermin (MPZP gminy Czermin);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Czermin;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Czermin;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Czermina.
Informacje na Geoportalu Czermin

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Czermin?

Korzyści z Geoportalu Czermin

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Czermin?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Czermin.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Czermin łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Czerminie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Czermina zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Czermin, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Czermin oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Czermin. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Czermina możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Czermina. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Czermin. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Czermin.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Czerminie.

  Geoportal gminy Czermin posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Czermin. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Czerminie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Czermin przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Czerminie.

  W Geoportalu Czermin przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Czermin. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Czerminie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Czermin zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Czermin, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Czermin oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Czermin.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Czermin. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Czermin są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Czermin podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Czermin.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Czerminie. W Geoportalu gminy Czermin udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Czerminie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Czermin.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Czermin. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Czermin.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Czermin, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Czermin. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Czermin.

 • Zabytki w gminie Czermin

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Czermin. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Czermin oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Czermin.

 • Informacje o wyborach w gminie Czermin

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Czermin. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Czermin i wiele istotnych informacji.

Geoportal Czermin dla mieszkańców

Geoportal Czermin jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Czermin. Na mapie Czermina sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Czermin mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Czermin. Korzystając z map Geoportalu gminy Czermin w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Czermin są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Czermin dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Czermin dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.